Csicsi olvas – 
Felhasználói kézikönyv


Csicsi olvasolvas-071227

Horváth György

Copyright 2007-2008, Minden jog fenntartva.Tartalom

1. Bevezetõ

2. Telepítési útmutató   

3. Kezelési útmutató   

4. Köszönetnyilvánítás  

Index


1. Bevezetõ


1.1 Mire való?

A "Csicsi olvas" szoftver a diszlexia elleni harc fegyvere. Egy k.b.
nyolcvanezres szótárból generál gyakorló szó-sorozatokat az olvasni
most tanuló, vagy olvasási nehézségekkel küzdõ iskolások számára a
szókincs jelentõs bõvítése mellett. A számtalan nehézségi fokozat, és a
beállítási lehetõségek széles tárháza lehetõvé teszi a program
egyénekre szabott alkalmazását.

Intenzív használatával az olvasási készség már a hangzó, és
betûkészlet
kezdeti tanulási fázisában elmélyíthetõ a program által
generált – néha meglepõen mókás – szókombinációkon keresztül. A
szintekhez rendelt betûkészletek illeszkednek az általános iskola elsõ
osztályának tanmenetéhez – így annak folyamatában a szoftver szervesen
alkalmazható.

A szavak mind normál, mind pedig elválasztott formában, csupa kis-
vagy nagybetûkkel is megjeleníthetõek. Lehetõség van véletlenszerûen
összeállított álmondatok (nyelvtanilag nem helytálló – mondatszerû
szerkezetek) megjelenítésére is.

A tesztsorok és álmondatok rögtön átszerkeszthetõek, nyomtathatóak,
illetve elmenthetõek késõbbi felhasználásra. Az egyes részek
átmásolhatóak más – megnyitott – dokumentumba is.

1.2 Kinek ajánlott?

A "Csicsi olvas" szoftver elsõsorban az általános iskola elsõ
osztályos tanulói, azok szülei, és pedagógusai számára készült.

A szerzõ személyes (és igen szomorú) tapasztalatai szerint azonban a
szoftver használata még a felsõoktatási intézmények hallgatói számára
is hasznos lehet. Közéletünk szereplõirõl itt ne is tegyünk külön
említést…

1.3 Hogyan használják?

Mindig ketten – egy mester és egy tanítvány (nem keverendõ a
"Csillagok háborúja" c. filmbõl megismert Sith lordok módszerével :-).

A mester elvégzi a beállításokat a programon:

Ezek után az intenzív gyakorlás következik:

 • Újabb és újabb sorozatok generálása, és hangosan történõ
  felolvastatása
 • Az esetleg felbukkanó – ismeretlen szavak magyarázata

1.4 Mennyibe kerül?

A szoftver nem dedikált példánya ingyenes minden iskolás, az iskolás
szülõi, és a iskolák számára – kivéve a magániskolákat, és magánkézben
lévõ egyéb intézményeket. Számukra a dedikált példányokra vonatakozó
liszensz
feltételek érvényesek (lásd késõbb).

A szoftver nem dedikált példánya szabadon letölthetõ
és terjeszthetõ, de kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen
formában nem módosítható és nem promotálható/kommercializálható.

1.5 Ki készítette?

A szoftver elsõ verziója 2007 karácsonyán készült, és jómagam –
Horváth György okleveles villamosmérnök – írtam. Az elsõ példányt
nagyobbik leányomnak – Csicsi-nek dedikáltam, aki ekkoriban küzdött meg
az elsõ betûhalmazokkal.

Munkám során felhasználtam néhány szabadterjesztésû
szoftverkomponenst is (lásd "Köszönetnyilvánítás")
ami nagyban hozzájárult a gyors fejlesztéshez.


2. Telepítési útmutató   


A telepítéssel kapcsolatos teednõket az alábbi pontok alatt soroltuk
fel:


2.1 Rendszerkövetelmények

A szoftver fejlesztése során figyelembe vettem az öregebb, másoktól
levetett számítógépek alkalmazhatóságát is. Két verzió készül: a
régebbi gépekre a W98SE, míg az újabbakra az XP verziót kell
telepíteni. A szoftvert az alábbi táblázatban feltüntetett
kiépítettségû gépeken teszteltem. Célszerû telepíteni az adott
Windows
verzióhoz a hozzáférhetõ legfrissebb Internet Explorert is.

 • Operációs rendszer

  Microsoft(R) Windows(TM)
  98SE, ME, 2000, XP Pro, XP Home, Vista(TM)

  Az általában stabilabb angol nyelvû operációs rendszerek esetén
  célszerû telepíteni a Magyar nyelvû szövegbeviteli támogatást, ha
  szerkeszteni is kívánjuk a generált tesztsorozatokat.

 • Minimális rendszerigény

  Operációs rendszer:
  Windows
  98SE
  Memória (RAM): 64
  MByte
  Lemezterület: 128
  MByte
  szabad
  Processzor: Pentium III. 600MHz

  Megjegyzés: A szoftver W98SE verzióját
  (csicsi_olvas_071227_W98SE) kell telepíteni. A program betöltése k.b.
  16 másodpercet vesz igénybe, míg az új készlet generálása az intenzív
  lapozás (több memória kell) miatt kb. 40 másodpercig tart.

  Ugyanez egy lassúbb P233 MMX processzoron, de 256
  Mbyte
  RAM-al 10 másodperc betöltést, és 3 másodperces
  készletgenerálást jelent.

 • Javasolt rendszer

  Operációs rendszer:
  Windows
  XP
  Memória (RAM): 256
  MByte
  Lemezterület: 256
  MByte
  szabad
  Processzor: Pentium IV. 1.7GHz

  Megjegyzés: A szoftver XP verzióját
  (csicsi_olvas_071227_WXP) célszerû telepíteni. A program betöltése k.b.
  2 másodpercet vesz igénybe, míg az új készlet generálása valós idõben
  történik.


2.2 Letöltés

A szoftver különféle – nem dedikált- verziói szabadon letölthetõk az
alábbi címek valamelyikérõl:

csicsi_olvas_071227_W98SE.exe Windows 98 Második kiadás
(Win98SE)
csicsi_olvas_071227_WXP.exe Windows XP
csicsi_olvas_071227_W98SE.exe
(tükör szerver)
Windows 98
Második kiadás (Win98SE)
csicsi_olvas_071227_WXP.exe
(tükör szerver)
Windows XP

A telepítõ file neve a verzió létrehozásának dátumát, és a cél
operációs rendszer nevét is magában foglalja.


2.3 Telepítés

Az átmeneti könyvtárba letöltött telepítõ varázslót elindítva, a
telepítés három rövid lépésben megtörténik:

(a jobbra látható ikon az XP UNICODE verzióé)

2.3.1 Liszenszfeltételek elfogadása


Ha elolvasta, és elfogadja a feltételek, az "Elfogadom"
gomb megnyomásával továbbléphet.

Ha a telepítõt véletlenül indította el, vagy nem ért egyet a
feltételekkel, a "Megszakít" gomb megnyomásával kiléphet
a telpítõ programból.

2.3.2 Célkönyvtár megadása


Ezen a lapon az alapértelmezett meghajtó és célkönyvtár melett a a
szükséges és rendelkezésre álló tárterület
is látható. Vegyük figyelembe hogy a kijelzettnél kb. 2Mbyte-tal több
szabad tárterület szükséges a szoftver futtatása során.

A célkönyvtár a "Tallózás" gomb megnyomása után
megváltoztatható.

Ha a telepítõt véletlenül indította el, vagy meggondolta magát – a
"Megszakít"
gomb megnyomásával kiléphet a telpítõ programból.

Az elõzõ lapot a "Vissza" gomb megnyomásával hívhatjuk
elõ.

Ha minden beálltás megfelelõ a "Telepítés" gomb
megnyomásával kezdetét veszi a program rendszerbehelyezése.

2.3.3 A telepítés
folyamata és eredménye


Ezen a lapon a telepítés folyamata követhetõ nyomon. Ha minden
rendben lezajlott a "Bezár" gomb megnyomásával fejezzük
be a telepítést.

A sikeres telepítés eredményeként az alábbi ikonok kerülnek be
újonnan a start-menübe:


A program indítása az "Olvas" ikonra klikkelve történhet.

A merevlemezre az alábbi file-ok kerülnek elhelyezésre a telepítéskor
megadott célkönyvtárba (itt c:\Csicsi):


Az új bejegyzések a rendszerleíró adatbázisba (registry):


2.4 A szoftver eltávolítása

A szotver eltávolítása akár a start menübõl (fenti ábra), akár a
vezérlõ pult "Programok hozzáadása/eltávolítása" elemébõl elvégezhetõ –
két rövid lépésben.

2.4.1 Eltávolítás
jóváhagyása


Ha bizonyos benne hogy el akarja távolítani a programot a
számítógépérõl, akkor az "Eltávolít" gomb megnyomásával
ez a következõ lépésben megtörténik.

Ha az eltávolítást véletlenül kezdeményezte, a "Megszakít"
gomb megnyomásával kiléphet az eltávolító programból.

2.4.2 Az eltávolítás
folyamata és eredménye


Ezen a lapon az eltávolítás menete követhetõ nyomon. Ha minden
rendben lezajlott a "Bezár" gomb megnyomásával fejezzük
be a program eltávolítását.

Csak azok az állományok kerülnek eltávolításra, amelyek a telepítés
során kerültek a célkönyvtárba, tehát a mentett szövegek, és egyéb – a
felhasználó által létrehozott file-ok megmaradnak. Amennyiben ezekre
sincs szükség, a felhasználónak kell gondoskodni a szükségtelen
állományok, és könyvtár törlésérõl.

A 2.3.3 pontban leírt registry, és start menü bejegyzések
automatikusan törlõdnek.


2.5 Dedikáció

A "Csicsi olvas" szoftver dedikált verziója a tulajdonos/gyermek
fotóját megjeleníti a program fejrészében, és a "rólunk" menüpontban a
gyermek(ek) fotója mellett a megrendelõ ajánló sorai is olvashatóak.

A dedikációval kapcsolatos részleteket E-Mailben lehet megtudni a csicsi.olvas@gmail.com
vagy a csicsi-olvas@freemail.hu
címrõl.

Ugyan a szabadon terjeszthetõ verziót elsõsorban leányaimnak
készítettem 2007 karácsonyán, ajánló soraim nem csak nekik szólnak.

Íme:


Ajánlom e szoftvert leányaimnak, Csicsinek és
Móknak hogy ne csak a havas lejtõkön suhanjanak oly biztonsággal, hanem
a betûk végtelen tengerén is élvezettel tudjanak hajóznik. Remélem
mások is jó hasznát veszik majd – akár mint mester, akár mint
tanítvány.


2007 karácsonyán

Horváth György

Okleveles Villamosmérnök


3. Kezelési útmutató   


A
program indítása után megjelenõ, könyvlapozást imitáló mozgókép a
betöltés, és a szókészlet generálásának idejéig látható.

Ezután jelenik meg a program rögzített méretû – 750×570 képpontos
grafikus kezelõi felülete, amelynek egyes részei az 1. ábrán
elhelyezett óra számlapja alapján azonosíthatóak be.

Azaz – az egyes számú tételt egy óránál, a hatos számút pedig hat
óránál találjuk.

1. ábra – A kezelõi felület részei

 1. Beállítások – Kezelõszervei:

  • Elválasztás ki/bekapcsolása.
  • Szavak sorsolásának ki/bekapcsolása.
  • Oszlopos megjelenítés (tabulálás)
   ki/bekapcsolása.
  • Kis/nagybetûs megjelenítés, vagy
   álmondatok (nagy kezdõbetû, szósorozat végén ponttal) beállítása.
  • Szókészlet navigátor csúszkája.
   Szabályos sorozat esetén a szókészlet az elejétõl a végéig
   végigsöpörhetõ. Sorsolás esetén a véletlen szóhalmaz vezérszava
   választható itt ki.
 2. "X" nyomógomb – Kilépés a
  programból.
 3. Görgetõsáv – A generált
  olvasnivalót görgethetjük vele.
 4. ">" nyomógomb – Új
  sorozat
  elõállítása.
 5. "Mind" nyomógomb – A teljes
  betûkészlet
  kiválasztása a szavak generálásához.
 6. "Autórádió" nyomógombok
  Szintállítás
  az ismert betûk készletének megfelelõen.
 7. Betûkészlet
  – Egyedi betûk felvétele, kihagyása.
 8. "F" nyomógomb
  Betûtípus
  és méret beállítása.
 9. Olvasnivaló – A mezõ a
  felolvasásra szánt szöveget tartalmazza.
 10. "=" nyomógomb – Legördülõ menü
  az alábbi elemekkel:

 11. Dekoráció – A képet megragadva
  mozgathatjuk a teljes ablakot.
 12. Dedikáció – A dedikált verzió
  tulajdonosa által kért kép/szöveg.

A program kezelésével kapcsolatos teednõket az alábbi pontok alatt
soroltuk fel:


3.1 Kezelõszervek

3.1.1 Szintállítás

A szintekhez rendelt betûkészletek illeszkednek az általános iskola
elsõ osztályának tanmenetéhez – így annak folyamatában a szoftver
szervesen alkalmazható. A fenti ábrán látható "autórádió" stílusú
nyomógombok segítségével tizenegy elvárt tudásszint állítható be.

Az egyes szinteken belépõ új betûket az alábbi táblázat mutatja:

1. szint: A I Í M T 7. szint: Ü Û N G
2. szint: E O Ó L 8. szint: J B SZ GY
3. szint: U Ú K S V 9. szint: CS NY ZS TY
4. szint: Á P C 10. szint: LY DZ DZS
5. szint: É R F 11. szint: Q W X Y
6. szint: Ö Õ Z H D Mind: Az összes

A teljes szókészlet szintek és betûkészlet
alapján történõ szûkítése inteligens módon megy végbe. A generált
szavak mindig tartalmazzák az adott szinten belépõ új betûk
valamelyikét, míg a többi betû a már megismertek halmazából kerül
kiválasztásra.

Szintállítás után automatikusan új sorozat kerül az olvasnivalóba,
immár az új szintnek megfelelõ betûkészletbõl összeállítva.

3.1.2 Betûkészlet

A szintekhez rendelt betûkészlet
kõnnyedén módosítható a fenti ábra szerint elhelyezett pipákkal.
Módisítás után automatikusan új sorozat kerül az olvasnivalóba. Ha
kivettünk egy betût – az már nem szerepel az új sorozatba. Ha bevettünk
egy új betût, az már nagy valószínüséggel szerepelni fog a szavakban.

Figyelem! Ha a betûkészlet annyira szûk, hogy értelmes szó
már nem állítható elõ belõle, az olvasómezõben kizárólag az
"Oooooopszi!" szöveg lesz olvasható.

3.1.3 Készletnavigátor
csúszka

A csúszka rendkívül trükkös eleme a szoftvernek. Segítségével
"navigálhatunk" a generált szavak idõként végtelennek tûnõ halmazán.

A csúszkát megragadva (balegérgomb lenyom – nyomva tart) és
megmozdítva az olvasnivaló eltûnik az olvasó mezõbõl, és helyette
egyetlen szó – az úgynevezett "vezérszó" jelenik meg. A csúszkát
elengedve az új sorozat jelenik meg az olvasómezõben amely mindig a
kiválasztott vezérszóval fog kezdõdni.

Ha csúszkát aktivizáltuk (vékony pontozott vonallal körülkerítve), a
navigáció a billentyûzeten található nyilak, illetve az egér görgetõ
kerekével is lehetséges.

3.1.4 Sorsolás be/ki

Szabályos sorozat (sorsolás ki) esetén a szóhalmaz rendezett.
A navigátor csúszka bal szélsõ pozíciójától a jobb szélsõig –
kezdõbetûik szerint – az alábbi rendben sorakoznak a szavak a generált
készletben:

Véletlen sorozat (sorsolás be)
esetén a szóhalmazból a program álvéletlen sorrendben keveri össze a
szavakat, azonban a csúszkával kiválasztott verézszó után mindig egy
ahhoz rendelt – véletlenszerûnek látszó – sorozat következik.

3.1.5 Tabulátor be/ki

Bekapcsolt állapotban az olvasnivaló három oszlopba rendezett
szavakból áll. Hosszú szavak esetén célszerû a betûméretet levenni,
hogy a háromoszlopos formáció domináljon.


Kikapcsolt állapotban az olvasnivaló folyamatosan kerül
megjelenítésre. Egy sorban maximum öt szó kerülhet ebben az esetben.
Álmondatok elõállításához ezt a beállítást kell használni, a "Nagy
kezdõ" beállítással együtt.

3.1.6 Elválasztás
be/ki

Bekapcsolt állapotban az olvasnivaló szavait a program az
elválasztási szabálykönyvtár segítségével a tipikus elválasztási
pontokon kötõjelezi.

Kikapcsolt állapotban a szavak nem kerülnek elválasztásra.

3.1.7 Nagy/kisbetû

A kisbetûk választása esetén a szavak csupa kisbetûvel
kerülnek az olvasnivalóba, kivéve a tulajdonneveket – ahogy az az
alábbi ábrán is látható.

NAGYBETÛK állapotban az összes szó az alábbi ábrán látható
módon csupa nagybetûkkel kerül kijelzésre.

Nagy kezdõ betûk választása esetén a 3.1.5 pont alatt
megismert álmondat konstrukciók olvashatóak – elsõ szónál nagy
kezdõbetûs szósorozat a végén ponttal lezárva.


3.2 Olvasási gyakorlatok

3.2.1 A gyakolat végrehajtása

Az olvasási gyakorlatok során mindig legalább két fél – egy pedagógus
vagy szülõ (instruktor), és a tanuló együttmûködésére van szükség.

Miután az instruktor elvégezte az adott tudásszint eléréséhez
szükséges beállításokat a programon, kezdõdhet az intenzív gyakorlás.

Az újabb és újabb sorozatok megjelenítése a ">" gomb segítségével,
vagy a navigátor csúszka mozgatásával
történhet.

Az esetleg felbukkanó ismeretlen szavak magyarázatára is célszerû
idõt fordítani – ezzel is gazdagítva a tanítvány szókincsét.

Ha az olvasnivaló formázása zavaró, a betûk méretének
megváltoztatásával javíthatunk rajta. Csupa nagy betûs megjelenítés
esetén a méretet akár négy ponttal is lecsökkenthetjük.

3.2.2 Tematika

Habár a szintekhez rendelt betûkészletek illeszkednek az általános
iskola elsõ osztályának tanmenetéhez, a pedagógus a tematikát
rugalmasan alakíthatja. Az alábbi táblázat csupán példaként szerepel.

Év Hét Szint
Tab.
Nagy
Elv. Sors. Instrukció
1/1 1-2 1 I I I N Betûismeretek
1/1 3-4 2-3 I I I I/n B.i., Tagolás
1/1 5-14 4-8 I I/n I/n I B.i., T., Folyamatos szóképzés,
1/2 1-7 8-11 N/i N/nk N/i I F.Sz., Mondatok
1/2 8-16 Mind N NK N I F.Sz., Folyamatos mondatképzés

A mondatszerkesztés (nem csak olvasás) fejlesztéséhez a generált
álmondatok a tanuló által átszerkeszthetõek valódi mondattá is.


3.3 Mentés

Az
olvasó mezõben látható szóhalmaz, vagy álmondatok RTF (Rich Text
Format) állományokban tárolhatóak átszerkesztés, és/vagy sokszorosítás
céljából. Az RTF a legtöbb kiadvány/szövegszerkesztõ program által
támogatott formátum, és platform független (Linux, Windows, OS-X,
stb…). A szerzõ többek között ezért is ezt a formátumot választotta.

Ha az olvasó mezõ tartalmát vagy formátumát a felhasználó módosítja,
mindenképpen célszerû a mentés, hiszen a programból kilépve, vagy új
sorozat generálása után ezek a módosítások az olvasó mezõ tartalmával
együtt elvesznek.

A bal felsõ sarokban található "=" gomb megnyomása után
legördülõ menü "Mentés" elemét kiválasztva a Windows szokásos
mentési dialógus ablaka jelenik meg. Itt kiválasztható a célkönyvtár és
meghajtóegység, valamint meg kell adni az állomány nevét, ahol a
szöveget kívánjuk tárolni.


3.4 Nyomtatás

Egy-egy jól sikerült (sorsolt) sorozat több példányban nyomtatott,
vagy sokszorosított verziója házi feladatként és kiosztható.

A szoftver alkalmas a sorozatok közvetlen nyomtatására is, azonban az
alábbiakat célszerû szem elõtt tartani a nyomtatás megkezdése elõtt:

 • A nagy betûméret, és tabulált forma
  akár nyolc A4 méretû oldalnyi anyagot is kitehet
 • Kisebb (pl. 12-es) betûméret, és az
  álmondatok csak egy-két oldalt tesznek ki
 • A fekvõ lapállást kerülni kell
 • Profi alkalmazás esetén célszerû a szerkesztett, és mentett
  állományokat kiadványszerkesztõbõl nyomtatni

A bal
felsõ sarokban található "=" gomb megnyomása után legördülõ menü
"Nyomtatás"
elemét kiválasztva a Windows
szokásos nyomtatási dialógus ablaka jelenik meg. Itt kiválasztható a
nyomtató, megadható a példányszám, és beállíthatóak a nyomtatással
kapcsolatos egyéb paraméterek (papírméret, orientáció, stb…).


3.5 Tippek

Néhány hasznos tipp és trükk a program használatához:

Telepítés Öreg számítógéppark esetén elegendõ az "olvas.exe" fájlt egy 1.4 Mbyte-os floppy lemezen felmásolni a
gépekre, egy tetszõleges könyvtárba. Onnan a program máris futtatható,
de sajnos a segédletek így nem lesznek elérhetõek.
Szintállítás A 11-es szinten – a ritkán elõfordulú betûknél – nem igazán
jönnek elõ a Q-t tartalmazó kifejezések. Kapcsoljuk ki a szinthez
tartozó többi ritka betût (X Y W) és máris fallabdázhatunk.
Szintállítás A 10-es szinten is hasonló helyzettel állunk szemben. Az "LY"
legyõzi a "DZ", és "DZS" hangzókat. LY kikapcs, és jöhet a dzsessz.
Nav. csúszka

jobbról

a második

osztás

Kézi

eltávolítás

A manuális eltávolítás a szükségtelen file-ok törlésébõl, és a
registry/start menü kitakarításából áll. Az elõbbit a registry
editorral (Start menü – Futtatás – regedit) tehetjük meg, az alábbi
táblázatban szerplõ elemek törlésével.A kiválasztott bejegyzésen állva a jobb egérgombbal lehet felhozni
az ábrán látható menüt. A törlésre kell klikkelni.

A start menü is hasonló módon (jobb
egérgomb) takarítható ki.


4. Köszönetnyilvánítás  


Leghálásabb köszönetem az alábbi – szabadterjesztésû – szoftverek
szerzõinek nagyszerû munkájukért, amely nagyban hozzájárult e szoftver
megszületéséhez:

 • Hyphen 2.3 elválasztási szabálykönyvtár

  (C) GPL, 1998 Raph Levien

  (C) MPL, 2001 ALTLinux, Moscow

  (C) LGPL, Németh László,
  http://sourceforge.net/project/magyarispell

 • Huhyphn elválasztási szabályszótár

  (C) GPL, Nagy Bence, gimb@freemail.hu

  (C) GPL, Németh László, http://sourceforge.net/project/magyarispell

 • HTMLDOC HTML alapú dokumentáció készítési eszköz

  (C) GPL, Easy Software Products, http://www.htmldoc.org

 • MINGW Minimális GNU eszközkészlet
  Windows-hoz


  (C) GPL, Earnie@users.sf.net, http://www.mingw.org

 • UPX/UCL EXE tömörítõ eszköz

  UPX is Copyright (C) GPL 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes
  Oberhumer

  UPX is Copyright (C) GPL 1996-2000 Laszlo Molnar

  UCL is Copyright (C) GPL 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes
  Oberhumer

 • NSIS Telepítõ varázsló

  (C) GPL/LGPL-CPL, NULLSOFT, http://nsis.df.net


Index

B

betûkészlet 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7

betûméret 1, 2

betûtípus 1, 2

C

csúszka 1, 2,
3, 4

E

eltávolítás 1, 2,
3, 4

elválasztás 1, 2,
3

L

letöltés 1, 2

liszensz 1

M

mbyte 1, 2,
3, 4, 5,
6

megjelenítés 1, 2,
3, 4

mentés 1, 2

N

navigátor 1, 2,
3

nyomtatás 1, 2

R

registry 1, 2

RTF 1

S

sorozat 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7, 8,
9, 10

sorsolás 1, 2

start menü 1, 2

szabályos sorozat 1, 2

szintállítás 1, 2,
3, 4, 5

T

tabulátor 1

telepítés 1, 2,
3, 4, 5

tárterület 1

V

véletlen sorozat 1, 2

W

Windows 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7, 8,
9, 10, 11,
12

ú

új sorozat 1, 2,
3, 4